Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Thơ về nghề Sales Online

Ngẫm lại cái nghề "sêu on lai" (sales online)
Suốt ngày cắm mặt sửa "pờ rai" (price)
Vàng, xanh, tím, đỏ, nâu, đen, trắng
Đóng đóng, mở mở mỗi sớm mai


Nghĩ tiếp cái nghề sales online
Suốt ngày "khuyến mại" mỏi cả tay
Tháng tháng "đít cao" (discount) bằng nào nhỉ
"bây síc" (basic), "ờ li" (early) váng cả đầu
(Lại nghĩ năm nay ăn nhầm gì
Bị bùa thơ thẩn ngẫn người đi


Ann Trinh - Golden Silk Hotel


EmoticonEmoticon